Španielka čierna

From Wiki
Jump to: navigation, search

Tiež sa uvádza pod názvom Sliepka Andalúzska