Španielka čierna

From Wiki
Revision as of 22:03, 20 February 2018 by Admin (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Tiež sa uvádza pod názvom Sliepka Andalúzska