Španielka čierna

From Wiki
Revision as of 22:46, 8 April 2018 by Admin (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Tiež sa uvádza pod názvom Sliepka Andalúzska