Caridina cantonensis

From Wiki
Revision as of 22:20, 8 September 2015 by Admin (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Druh sladkovodnej krevetky pochádzajúcej z tečúcich vôd južnej Číny i vrátane Hong Kongu. Veľkosť dospelej krevety sa uvádza v rozmedzí 25 - 38 mm, pričom samice rovnakého veku bývajú väčšie ako samci. Sú to všežravce. V zajatí sa môžu dožívať 1 - 2 roky v závislosti od podmienok.

Variety

Caridina cantonensis - variety; Autor: http://www.rah-bop.com//

Z pôvodných divožijúcich foriem boli vyšľachtené viaceré farebné variety chované v akváriách.


Pôvod

Caridina cantonensis je krevetka pochádzajúca z tokov južnej Číny a Hong Kongu. Jednotlivé populácie sú v tokoch prirodzene oddelené prírodnými prekážkami ako sú napríklad vodopády i ľudskou činnosťou vytvorenými, ako napr. hrádze, priehrady. Oddelené populácie sa vyznačujú medzi sebou pomerne značnou genetickou rozdielnosťou (">50% z celkovej genotypovej variancie"), v rámci jednej populácie je táto rôznorodosť nízka. ("≤20% z celkovej genotypovej variancie") I pri oddelených populáciách sa však jedná stále o jeden a ten istý druh, schopný rozmnožovania pri jedincoch z rôznych oblastí. Rozdiely v populáciách sú väčšie v horných častiach tokov, tu sa vyskytujú špecifické populácie. V dolných častiach tokov a v sútokoch riek sa špecifiká strácajú.

Dĺžka života u divokožijúcich jedincov sa pohybuje medzi 17. - 22. mesiacmi.

Sú všežravé, pričom hlavnú zložku potravy tvorí rastlinná. Potravu tvorí:

  • 40 - 60 % - Periphyton - mix rias, cyanobaktérií, mikróbov, detritu
  • 20 - 50 % - jemný organický materiál ( fine particulate organic matter (FPOM)) - zjednodušene - organické čiastočky v rôznom štádiu rozkladu menšie ako 1 mm
  • < 20 % - listový opad

V prirodzenom prostredí dochádza k rozmnožovaniu iba počas dažďovej sezóny a samica má počas tejto sezóny v závislosti od lokálnych špecifík mladé 1 až 3 krát. Vlhká sezóna odpovedá jarnému obdobiu - mesiace marec až máj. V tomto období je veľa zrážok, oblačné počasie a značne rozkolísané teploty. Teplotné priemery pre Hong Kong sú nasledovné :

Mesiac Priemerná teplota vzduchu
Jan 16.5-22.6°C
Feb 17.0-22.9°C
Mar 19.2-24.4°C
Apr 21.8-27.0°C
May 24.1-28.9°C
June 26.2-32.2°C
July 26.8-32.4°C
Aug 26.8-32.1°C
Sep 25.8-31.1°C
Oct 22.7-29.8°C
Nov 19.8-24.1°C
Dec 16.9-23.2°C

Teplota vody v tokoch sa pohybuje od 15℃ do cca 22℃ (zo zdroja nie je celkom jasné, či ide o priemer, alebo nejaké konkrétne meranie), pH od 6.80 do 8.01.

Umiestnenie

Príklad akvária pre krevetky

Jedná sa o živočíchy pochádzajúce prevažne z tečúcich vôd alebo z nádrží s pretekajúcou vodou. Z toho sa dá aj vychádzať pri ich požiadavkách na prostredie.


Vyžadujú veľmi čistú mäkšiu vodu (4 - 8 °dGH), pH medzi 6.2 - 6.8 (7.5) a teploty medzi 20 - 27 °C. Dôležitý parameter je KH, kde sú podstatné rozdiely v nárokoch u jednotlivých variet. Zatiaľčo tzv. "Tiger" variety tolerujú aj vyššie úrovne (6-8 °dKH), u "Bee" vetvy (CRS, CBS) sú ako vyhovujúce udávané hodnoty blízke nule (0-2 °dKH). Teplotu je vhodnejšie udržiavať v dolnom rozpätí uvedeného intervalu. 27 °C je už hraničná teplota, pri 28 °C už môže dôjsť k úhynom. Optimum pre chov sa uvádza medzi 21 - 23 °C. Voda má byť s nízkym obsahom dusitanov a dusičnanov. Nedarí sa im, ak sú dlhodobo umiestnené v tvrdej vode s vysokým pH. Rovnako kyslé prostredie je nevhodné pre krevetky, pretože oslabuje panciere. Ideálna je pravidelná výmena cca 15-25% objemu vody v akváriu raz týždenne. Zdôrazňuje sa stabilita prostredia, veľké výkyvy v parametroch môžu spôsobovať problémy. Voda by mala byť odstáta, bez zvyškov chlóru. (Kvôli zamedzeniu výkyvom niektorí chovatelia obmieňajú iba cca 10% objemu nádrže.)

Pri chove v zajatí sa umiestňujú v sladkovodných akváriách. Pre pár kusov kreviet sa uvádza ako odporúčaný minimálny objem 12l. Vhodnejší je však väčší objem (napr. 40l a viac), kde sa môže umiestniť malá kolónia kreviet. Môžu sa umiestniť v spoločenskej nádrži s miernejšími druhmi, vhodnejšia je však samostatná nádrž. Akvárium je vhodné zakryť. Uvádzajú sa prípady, keď krevetky z akvária vyskočili. Vedia pri úteku údajne využiť aj šnúru od filtra alebo po trčiacej rastline. Takéto správanie by malo upozorniť chovateľa na potrebu skontrolovať kvalitu vody, prípadne posúdiť iné stresové faktory.

Vhodné je rastlinami bohato porastené akvárium. Rastliny poskytujú jednak prirodzený úkryt a zároveň svojim povrchom, odumretými časťami, aj zdroj potravy. Filtrácia sa odporúča, avšak nie príliš silná. Neodporúča sa používať chemikálie na úpravu vody ani liečivá na liečenie chorôb rýb. Tieto môžu krevetky zabiť.

Správanie

Potrava

V prirodzenom prostredí tvorí diétu kreviet zväčša rastlinná zložka (viď. časť Pôvod).

Aj v zajatí potrebujú pestrú stravu obsahujúcu veľa rastlinnej zložky, môžu sa dokrmovať krmivom pre krevety alebo vločkovým krmivom, ktoré klesá ku dnu. Vhodný je jávsky mach, ktorý poskytuje svojim povrchom prirodzenú pastvu. Staré zvlečené panciere slúžia tiež ako potrava, odporúča sa ich ponechať v akváriu. Krevety ich konzumáciou získavajú späť vápnik a iné minerály dôležité pre rast nového panciera.

Diétu môže dopĺňať nasekané živé či mrazené krmivo (cyklop, artémia, nítenky), obarená žihľava. Do nádrží s krevetami zvyknú chovatelia vkladať suché dubové lístie, jelšové šištice. Tieto následne svojim rozkladajúcim sa povrchom poskytujú krevetkam "pastvu". Pri vkladaní organického materiálu do nádrže však je potrebné zachovať mieru a ustrážiť kvalitu vody, na ktorú je tento druh citlivejší napr. oproti rodu Neocaridina.

Rozlíšenie pohlavia

U dospelých kreviet sú samce oproti samiciam štíhlejšie. Samice su robustnejšie, guľatejšie. U mladých jedincov sú rozdiely medzi pohlaviami minimálne, zvýrazňujú sa vekom. Úplne mladé krevetky sa javia ako samci. (štíhle) Pohlavná dospelosť sa dostavuje po 2-3 mesiacoch od vyliahnutia, potom sa pohlavie rozoznáva čoraz jednoduchšie.

Chov

Proces rozmnožovania je podobný ako u Neocaridina davidi s tým rozdielom, že c.cantonensis je náročnejšia na parametre prostredia.

Veľmi zjednodušene povedané sa dá konštatovať, že čím vzácnejšia/prešľachtenejšia farebná varieta, tým sa menej ochotne množí.

Samička nosí vajíčka počet dní v závislosti od teploty vody. Pri 22°C sa uvádza 28 dní, pri 26°C sa uvádza 21 dní.

Kombinácia s inými druhmi v nádrži

Krevetky slúžia v prírode ako korisť a potrava rôznym predátorom. Akvaríjne ryby, ktoré sú schopné uloviť živú korisť, si na krevetkách radi pochutnajú. Preto je vhodné chovať krevetky v nádrži bez rýb, prípadne iba s malými mierumilovnými druhmi, aj pri tých je však treba rátať so stratami medzi krevetami.

Kombinácia rôznych farebných variet c.cantonensis je možná, je však v tom prípade potrebné očakávať, že potomstvo bude mať rôzne vlastnosti. S varietami Neocaridina davidi sa nekríži, je možné ich bez problémov držať spolu.

Choroby, parazity

Dostupnosť

Zdroje

Krevetky(Denis Maďar) (zároveň chovateľ, ponúka prebytky)

Redsakura.sk (zároveň chovateľ)

Caridina cf. cantonensis var. blue tiger

Genetická diverzita Caridina cantonensis v tokoch Hong Kongu (abstrakt)

Intra- a interdruhové rozdiely Caridina sp. v tokoch Hong Kongu (abstrakt)

Life history population genetics and feeding ecology of Caridina cantonensis and C.serrata(decapoda_Atyidae) in Hong Kong streams

Climate of Hong Kong

Hodnoty vody v tokoch Hong Kongu