Caridina cantonensis var. Tiger

From Wiki
Revision as of 20:25, 20 December 2015 by Admin (Talk | contribs) (Fotografie)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Caridina cantonensis - variety; Autor: http://www.rah-bop.com//

! Pôvodne sa "Tiger" krevetky chápali ako varieta druhu Caridina cantonensis. Novšie (2014) sa uvádza, že tigre sú samostatným druhom Caridina mariae zo širšej taxonomickej skupiny Caridina serrata.

Označenie "Tiger" sa často používa ako spoločné pre jemnejšie rozoznávané podvariety:

Variety

Nároky

Všeobecne - Nároky, chov, bližšie informácie viď. Caridina cantonensis. Platia odporúčania o čistote, teplote vody.


Špecifiká oproti všeobecnému druhovému popisu:

Niektoré zdroje uvádzajú, že pri teplotách nad 23°C hrozí u tigrov vyššie riziko bakteriálnych infekcií a odporúčaná ideálna teplota pre odchov sa pohybuje medzi 20-21°C s možným poklesom nižšie v chladnejšom období.

Oproti tzv."Bee" vetve, sú "Tigre" menej náročné. Obzvlášť divá forma sa často udáva ako odporúčaný ďalší stupeň v náročnosti chovu krevetiek, hneď po neocaridinách. Niektoré zdroje uvádzajú prešľachtenejšie formy (OEBT, vysoké stupne blue a black) ako v náročnosti porovnateľné alebo i náročnejšie ako CRS a CBS.

V porovnaní s "Bee" krevetkami (CRS, CBS ...) tolerujú i tvrdšiu vodu (6-8 °dKH) a vyššie pH (6,5 - 7,2). Ázijskí chovatelia údajne držia a rozmnožujú tigre pri rovnakých parametroch vody ako "Bee", to znamená kyslejšie prostredie a nízke GH, takmer nulové KH. U európskych/amerických chovateľov sa uvádzajú ako osvedčené parametre s pH mierne nad 7.

___

Parametre úspešných chovateľov/predajcov : (Pozri zdroje)

pH 7.2-7.4; KH 3-5; GH 8-12; tds 220-260; teplota max. 21°C (1)

pH 7.4; KH 3-4; GH 6; tds 220; teplota 20-21°C (2)

pH 7.2; KH 0-1; GH 8-9; tds 400; teplota 20-23°C (3)

Fotografie

Zdroje

1/ Eric Lucas - buypetshrimp.com

2/ Royal blue tiger how to - shrimpspot.com

3/ Chovňa PL - swiatkrewetek.pl

4/ Akvarium 28 - C.serrata a C.mariae