Caridina serrata

From Wiki
Revision as of 12:26, 27 April 2015 by Admin (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Taxonomická skupina, druhový komplex.

Zahŕňa viacero druhov, ktoré sa môžu medzisebou krížiť a ich potomstvo môže byť aj naďalej plodné.

Zaraďuje sa sem:

Zdroje

Akvarium 28