Caridina serrata

From Wiki
Jump to: navigation, search

Taxonomická skupina, druhový komplex.

Zahŕňa viacero druhov, ktoré sa môžu medzisebou krížiť a ich potomstvo môže byť aj naďalej plodné.

Zaraďuje sa sem:

Zdroje

Akvarium 28