Dekalb

From Wiki
Jump to: navigation, search

Dekalb je obchodný názov pre vysokoznáškové hybridy.

Sú produkované v bielej a hnedej farbe ako: