Dekalb

From Wiki
Revision as of 16:44, 21 January 2014 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "'''Dekalb''' je obchodný názov pre vysokoznáškové hybridy. Sú produkované v bielej a hnedej farbe ako: *Dekalb brown / Dekalb hnedý *Dekalb white / Dek...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Dekalb je obchodný názov pre vysokoznáškové hybridy.

Sú produkované v bielej a hnedej farbe ako: