Dekalb brown

From Wiki
Jump to: navigation, search

Finálny vysokoznáškový hybrid. Synonymum pre Dekalb hnedý.


Zdroje:

ISA - dekalb brown