Dekalb hnedý

From Wiki
Revision as of 11:54, 16 May 2014 by Admin (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Finálny vysokoznáškový hybrid. Synonymum pre Dekalb brown.


Zdroje:

ISA - dekalb brown