Dubové lístie

From Wiki
Jump to: navigation, search

Dubové lístie sa používa v akvaristike pri chove sladkovodných kreviet ako potrava, úkryt, prostriedok na úpravu parametrov vody, substrát pre riasy a mikroorganizmy, ktoré následne slúžia ako potrava.

Oak leaves 60.jpg

Zdroj: Dubové a jelšové šištice