Hybridy sliepok

From Wiki
Jump to navigation Jump to search

Hybridmi rozumieme komerčne ponúkané zvieratá, ktoré sú produkované pre maximalizáciu očakávaného úžitku (mäso, vajcia, prípadne kombinovane). Na rozdiel od uznávaných tradičných plemien (Plemená sliepok) u hybridov zväčša vlastnosti potomstva v prípadných ďalších generáciách nemajú deklarované parametre ako u pôvodných jedincov. Chovateľ si preto musí kupovať buď kuriatka alebo násadové vajcia.

Hybridy sú šľachtené šľachtiteľskými firmami,produkované viacerými producentmi a ponúkané pod rôznymi obchodnými názvami.


Mäsové hybridy


Vysokoznáškové hybridy


Hybridy s kombinovanou úžitkovosťou
Šľachtiteľské firmy: