Hybridy sliepok

From Wiki
Jump to: navigation, search

Hybridmi rozumieme komerčne ponúkané zvieratá, ktoré sú produkované pre maximalizáciu očakávaného úžitku (mäso, vajcia, prípadne kombinovane). Na rozdiel od uznávaných tradičných plemien (Plemená sliepok) u hybridov zväčša vlastnosti potomstva v prípadných ďalších generáciách nemajú deklarované parametre ako u pôvodných jedincov. Chovateľ si preto musí kupovať buď kuriatka alebo násadové vajcia.

Hybridy sú šľachtené šľachtiteľskými firmami,produkované viacerými producentmi a ponúkané pod rôznymi obchodnými názvami.


Mäsové hybridy


Vysokoznáškové hybridy


Hybridy s kombinovanou úžitkovosťou
Šľachtiteľské firmy: