Plymouth Rock

From Wiki
Jump to: navigation, search

Originálny názov pre PLYMUTKA - správnejšie zrejme Plymouth Rocks - v množnom čísle - "Plymutské skaly".