Sliepka Andalúzska

From Wiki
Revision as of 23:05, 20 February 2018 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "alternatívny názov pre plemeno známe aj ako Španielka čierna")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

alternatívny názov pre plemeno známe aj ako Španielka čierna