VLAŠKA

From Wiki
Revision as of 21:45, 8 April 2018 by Admin (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Vlaška je nosivé plemeno sliepky ľahkého typu, vzniklo podobne ako Leghornka. Toto plemeno (Vlaška) sa uvádza ako o čosi odolnejšie.

Znáška 180 vajec (160 - 200)
Hmotnosť vajca 55 g / * 60-63g
Farba škrupiny biela až svetlo krémová
Hmotnosť kohúta 2000 - 3000 g / * 2,2-2,6 kg
Hmotnosť sliepky 1500 - 2000 g / * 2,0-2,4 kg
* Malík


Pôvod plemena

Pôvod plemena sa dá odvodiť z talianska, kde boli tieto sliepky vyšľachtené z miestnych populácií dedinských sliepok a následne boli ešte prešľachtené v Nemecku. Sú príbuzné Leghornkám. Vo svete bolo vyšľachtených niekoľko typov týchto sliepok (anglický, nemecký, americký), odlišujú sa hlavne hrebeňom a chvostom. V anglicky hovoriacich krajinách sú sliepky, ktoré u nás voláme vlaškami označované ako "nemecký typ leghornky". V čechách a na slovensku sa zaužívalo odlišovať Vlašky a Leghornky


Názov plemena Vlaška bol zrejme u nás prevzatý z češtiny, kde sa slovo Vlach / Vlaška používalo aj ako staré české označenie pre taliana (pochádzajúceho z talianska).

Farebné rázy

Vlaška je chovaná vo veľkom množstve farebných rázov, ktorých je viac než 20. Chovajú sa s listovým i ružicovým hrebeňom. Za najlepšiu nosnicu býva označovaná Vlaška jarabičia, u ostatných rázov je znáška nižšia.


Rázy s listovým hrebeňom:

Rázy s ružicovým hrebeňom:

Povaha

Vlašky sú veľmi temperamentné vtáky a radi lietajú. Ak majú k dispozícii dostatočne veľký výbeh, problémy s prelietavosťou sa minimalizujú.

Colorsexing

Kurčatá jarabičej, farborodej a modropásikavej vlašky sú nositeľmi colorsexingového faktora operenia. Je teda možné podľa operenia odlíšiť kohútiky od sliepočiek prvý deň po vyliahnutí.

Úhorovitý pás kurčiat jarabičej a farborodej vlašky tiahnúci sa od koreňa zobáka až po chvost je na temene a čiastočne v záhlaví u kohútikov prerušený, u sliepočiek je celistvý.

Kohútiky modropásikavej vlašky sa liahnu celé čierne, majú na temene a čiastočn v záhlaví väčšiu bielu škvrnu. Tento znak sa prenáša aj na potomstvo pri krížení sliepok modropásikavej vlašky s kohútmi, ktorí sú nositeľmi zlatého faktora "s".

Zdroje

cs.wikipedia.org/wiki/Vlaška

Szch Geča

Klub chovatelů vlašek

Slepice.info

Ing.Vladimír Malík, Atlas malých hospodárskych zvierat, 1990 Príroda, Bratislava