VLAŠKA

From Wiki
Revision as of 10:08, 15 May 2014 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "link=File:Vlaska-jarabicia-kohut-sliepky.jpg '''Vlaška''' je nosivé plemeno ľahkého typu...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Vlaška jarabičia

Vlaška je nosivé plemeno ľahkého typu.

Znáška 180 vajec (160 - 200)
Hmotnosť vajca 55 g
Farba škrupiny biela až svetlo krémová
Hmotnosť kohúta 2000 - 3000 g
Hmotnosť sliepky 1500 - 2000 g


Pôvod plemena

Pôvod plemena sa dá odvodiť z talianska, kde boli tieto sliepky vyšľachtené z miestnych populácií dedinských sliepok. Sú príbuzné Leghornkám, v anglicky hovoriacich krajinách sú sliepky, ktoré u nás voláme vlaškami označované ako "nemecký typ leghornky".


Názov plemena Vlaška bol zrejme u nás prevzatý z češtiny, kde sa slovo Vlach / Vlaška používalo aj ako staré české označenie pre taliana (pochádzajúceho z talianska).

Farebné rázy

Zdroje:

cs.wikipedia.org/wiki/Vlaška

Szch Geča

Klub chovatelů vlašek