Blue velvet

From Wiki
Jump to: navigation, search
Neocaridina davidi - rodokmeň farebných variet (Piterrr)

Jedna z Modrých variet Neocaridina davidi / Neocaridina davidi var. Blue vyšľachtená selekciou z prírodnej formy.

Správanie, podmienky, chov sú rovnaké ako u pôvodnej divokej formy Neocaridina davidi. Všeobecne zjednodušene platí, že vyšľachtené variety môžu byť o čosi menej odolné a životaschopné ako pôvodná neprešľachtená línia.

Chovatelia na Slovensku

František Rudík