Neocaridina davidi var. Blue

From Wiki
Revision as of 23:23, 18 October 2015 by Admin (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Neocaridina davidi - rodokmeň farebných variet (Piterrr)

Modrá varieta Neocaridina davidi vyšľachtená selekciou z prírodnej formy.

Existujú viaceré modré variety odlišujúce sa odtieňom, sýtosťou modrej. Komerčne sa ponúkajú napr. pod názvami:

Správanie, podmienky, chov sú rovnaké ako u pôvodnej divokej formy Neocaridina davidi. Všeobecne zjednodušene platí, že vyšľachtené variety môžu byť o čosi menej odolné a životaschopné ako pôvodná neprešľachtená línia.